Ultraljud

Hedda ultraljudsmottagning är en auktoriserad ultraljudsmottagning. Vi har vårdavtal med region Stockholm.

Vi tar även emot privata ultraljud.

Vårt mål är att erbjuda snabb kontakt med ett professionellt omhändertagande och vi lägger stort fokus på ett tryggt och personligt bemötande.

Vi kan erbjuda snabba handläggningstider med en god kontinuitet i vården.

Heddas ultraljudsmottagning erbjuder tider både på dagtid och kvällstid.

Vi som arbetar på Heddas ultraljudsmottagning är barnmorskor  med  specialist kompetens inom ultraljud och med mycket lång erfarenhet samt läkare som är specialist inom obstetrik/gynekologi.  

Vi som arbetar här:

Maria Lindgren

Kate Fjeldseth

Jessica Bergstrand           

 

Vi gör alla typer av ultraljud för gravida kvinnor.

  • Tidig datering
  • Levande foster
  • KUB
  • NIPT för inskrivna kunder
  • Rutinultraljud
  • Tillväxtkontroller i senare delen av graviditeten.

Heddas ultraljudsmottagning arbetar med den senaste högteknologiska ultraljudsmaskinen

Vilket innebär att vi håller en mycket hög nivå på kvaliten på våra undersökningar.

Vi bildlagrar våra undersökningar som ett led att kontinuerligt utbilda oss och därmed en kvalitets höjning .

Vi samarbetar med Karolinska fostermedicin.
Från v 34 har vi kapacitet för KUB under 35 år.

Inskrivna på Hedda barnmorskemottagning och gravida med remiss från annan barnmorskemottagning betalar inte för själva ultraljudet.

De som önskar extra ultraljud utöver basprogram betalar själva för ultraljudet.

Alla ultraljud utförs endast på medicinsk indikation.


Prislista:
Tidigt ultraljud från v 8+0,  800 :-

KUB , 1500 :-

KUB tvillingar 1900:-

Rutinultraljud från v 18 800:-

Rutinultraljud tvillingar från v 18 1200:-

Tillväxt 800:-

Tillväxt tvillingar 1200:-

NIPT endast blodprov 5500:-

NIPT med ultraljud 6000:-

Bilder 100:-

MMS 100:-