img

Ultraljudsmottagning! Vi öppnar för privata ultraljud från den 7/12. Varmt välkommen att boka på telefon 08-42503300

Hedda Hela Livet är Barnmorskemottagning och BVC som arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

Vårt namn innebär att vi vill finnas för dig hela livet från när du behöver ditt första preventivmedel, under din graviditet till att bli förälder.

Erfarenhet ger trygghet

Vi är ett team av erfarna barnmorskor och BVC sköterskor som har lång erfarenhet av att arbeta inom hälso- och sjukvård vilket är grundpelare för att ha förståelse och kunskap kring alla tänkbara frågor och situationer.

Birgitta Klang är verksamhetsansvarig och VD. Birgitta har gedigen specialistutbildning och har under många år arbetat med att utveckla och bygga upp barnmorskemottagningar och BVC främst inom verksamheten Mama Mia. Dessutom har hon drivit specialist BVC för prematura barn.

Alla på Hedda Hela Livet har kunskap för att hjälpa våra kunder genom alla faser i livet, men framför allt har vi alla en drivkraft att skapa varma möten.

BVC